MIDI标签: 精灵宝可梦

第 41-60 条, 共 103 条.
 1. 201号道路

  口袋妖怪珍珠钻石BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:30  -  音轨数量: 10
 2. 战斗!训练家(日月)

  口袋妖怪日月BGM midi原作者:ShinkoNetCavy
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 02:34  -  音轨数量: 17
 3. 战斗!野生宝可梦(金银)8bit

  口袋妖怪金银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:26  -  音轨数量: 7
 4. 战斗!野生宝可梦(红绿)8bit

  口袋妖怪红绿蓝黄BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:15  -  音轨数量: 6
 5. 101号道路

  口袋妖怪红蓝宝石BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:08  -  音轨数量: 12
 6. GTS

  口袋妖怪心金魂银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 14
 7. 战斗!艾莉丝

  口袋妖怪白2 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 02:10  -  音轨数量: 12
 8. 若叶镇(钢琴版)

  口袋妖怪金银BGM 更改了两三个错音
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 02:00  -  音轨数量: 2
 9. 战斗!竹兰

  口袋妖怪黑白2 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:25  -  音轨数量: 18
 10. 道馆(心金魂银)

  口袋妖怪心金魂银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 17
 11. 未白镇(钢琴版)

  口袋妖怪红蓝宝石BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:46  -  音轨数量: 8
 12. 华蓝市

  口袋妖怪心金魂银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:04  -  音轨数量: 14
 13. 常磐市

  口袋妖怪心金魂银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:11  -  音轨数量: 13
 14. 真新镇(钢琴版)

  口袋妖怪心金魂银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:52  -  音轨数量: 13
 15. 进入殿堂

  口袋妖怪心金魂银BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:04  -  音轨数量: 13
 16. 橙华市

  口袋妖怪ORAS BGM 原作者:Joo *Johnnyz* Buaes
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:05  -  音轨数量: 12
 17. 战斗!帝牙卢卡/帕路奇亚

  口袋妖怪珍珠钻石BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 02:32  -  音轨数量: 13
 18. 19号道路(黑白2)

  口袋妖怪黑白2 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:42  -  音轨数量: 14
 19. 2号道路(日月)

  口袋妖怪日月BGM midi原作者:Phazonruler
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 02:24  -  音轨数量: 14
 20. 战斗!野生宝可梦(7代串烧)

  1-7代串烧
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 05:45  -  音轨数量: 18