MIDI标签: 宠物小精灵

第 1-20 条, 共 117 条.
 1. FF14(单轨伴奏)神奇宝贝OP 目标是神奇宝贝大师!

  FF14(单轨和弦)神奇宝贝OP 目标是神奇宝贝大师!
    -  上传: 海猫茶屋-雪之桜  -  播放时长: 02:28  -  音轨数量: 2
 2. FF14(单轨伴奏)口袋妖怪红绿串烧

  吸血怎么说,吸血。你会不会觉得我很菜?很捞?你连白银都打不过你可能只有青铜,呐我现在再超神给你看嗷
    -  上传: 海猫茶屋-雪之桜  -  播放时长: 19:52  -  音轨数量: 2
 3. 剑/盾 泪眼蜥-变涩蜥-千面避役

  这个角色太像詹姆斯邦德了! 鼓:轰擂金刚猩 ……
    -  上传: 砍死太田顺也  -  播放时长: 01:50  -  音轨数量: 17
 4. 宝可梦剑盾/健身房领袖

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 14
 5. 《宝可梦 黑/白》 Route 10 十号道路BGM

  10号道路 “证明自己也是一个传说!” 冠军之路前方的最后道路,徽章检查门就在这里。 《宝可梦 黑/白》 (可惜在黑白2中这条道路发生泥石流而不复存在了)
    -  上传: LucaS.boki  -  播放时长: 02:07  -  音轨数量: 3
 6. 《宝可梦 红宝石/蓝宝石》 未白镇BGM

  未白镇 ”未被任何颜色染上的城镇“ 丰缘地区的初始城镇 《宝可梦 红宝石/蓝宝石/绿宝石》/《宝可梦 欧米伽红宝石/阿尔法蓝宝石》(宝石重制版)
    -  上传: LucaS.boki  -  播放时长: 01:45  -  音轨数量: 3
 7. 宠物小精灵白金228号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 6
 8. 训练师之战(混音强化版)

  转载请标明出处
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 17
 9. 训练师之战

  转载标明出处
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 14
 10. 神奇宝贝1号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:05  -  音轨数量: 1
 11. 神奇宝贝42号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:38  -  音轨数量: 1
 12. 神奇宝贝38号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:07  -  音轨数量: 1
 13. 神奇宝贝36号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:15  -  音轨数量: 1
 14. 神奇宝贝30号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:03  -  音轨数量: 1
 15. 神奇宝贝29号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:02  -  音轨数量: 1
 16. 神奇宝贝27号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:01  -  音轨数量: 1
 17. 神奇宝贝12号公路

  +
    -  上传: TGlaogong  -  播放时长: 01:03  -  音轨数量: 1
 18. 宝可梦黑白-N的房间

  口袋妖怪黑白 BGM 游戏提取并由本人整理修改
    -  上传: 一朵黑心棉  -  播放时长: 00:46  -  音轨数量: 5
 19. 宝可梦黑白-自行车

  口袋妖怪黑白 BGM 游戏提取并由本人整理修改
    -  上传: 一朵黑心棉  -  播放时长: 01:05  -  音轨数量: 11
 20. 宝可梦黑白-小波镇

  口袋妖怪黑白 BGM 游戏提取并由本人整理修改
    -  上传: 一朵黑心棉  -  播放时长: 01:08  -  音轨数量: 13