MIDI标签: 神奇宝贝

第 1-20 条, 共 120 条.
 1. 精灵宝可梦战斗bgm串烧

  精灵宝可梦黑白/钻石珍珠/红蓝绿宝石版本的战斗bgm串烧。
    -  上传: 正电兔阿汞  -  播放时长: 09:28  -  音轨数量: 10
 2. 训练师之战(混音强化版)

  转载请标明出处
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 17
 3. 训练师之战

  转载标明出处
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 14
 4. 圆筒桥

  口袋妖怪黑白 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:27  -  音轨数量: 9
 5. 神奇宝贝1号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:05  -  音轨数量: 1
 6. 神奇宝贝42号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:38  -  音轨数量: 1
 7. 神奇宝贝38号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:07  -  音轨数量: 1
 8. 神奇宝贝36号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:15  -  音轨数量: 1
 9. 神奇宝贝30号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:03  -  音轨数量: 1
 10. 神奇宝贝29号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:02  -  音轨数量: 1
 11. 神奇宝贝27号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:01  -  音轨数量: 1
 12. 神奇宝贝12号公路

  +
    -  上传: 音帝  -  播放时长: 01:03  -  音轨数量: 1
 13. N的房间

  口袋妖怪黑白 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:46  -  音轨数量: 5
 14. 口袋妖怪


    -  上传: 音帝  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 11
 15. 自行车(黑白)

  口袋妖怪黑白 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:05  -  音轨数量: 11
 16. 小波镇

  口袋妖怪黑白 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 01:08  -  音轨数量: 13
 17. 飞云市

  口袋妖怪黑白 BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:52  -  音轨数量: 11
 18. 2号道路(黑白)

  口袋妖怪黑白BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 02:02  -  音轨数量: 11
 19. 黑色城市

  口袋妖怪黑白BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:33  -  音轨数量: 11
 20. 一起出发吧

  口袋妖怪黑白BGM
    -  上传: AmuroRay  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 10