MIDI标签: 赞美

第 1-8 条, 共 8 条.
 1. 11篇

  诗篇 经文诗歌
    -  上传: luyou  -  播放时长: 02:19  -  音轨数量: 8
 2. 我知道我的救主活着

  赞美
    -  上传: 一水  -  播放时长: 04:12  -  音轨数量: 1
 3. 生命江河

  赞美
    -  上传: 一水  -  播放时长: 05:19  -  音轨数量: 1
 4. 愿做一粒种子

  赞美
    -  上传: 一水  -  播放时长: 02:55  -  音轨数量: 1
 5. 敬拜赞美迎来神同在


    -  上传: 一水  -  播放时长: 02:39  -  音轨数量: 1
 6. 相聚在圣山上


    -  上传: 一水  -  播放时长: 01:30  -  音轨数量: 1
 7. 田地里的庄稼


    -  上传: 一水  -  播放时长: 02:22  -  音轨数量: 1
 8. 他是我一生的追求


    -  上传: 一水  -  播放时长: 04:50  -  音轨数量: 1