MIDI标签: 诗歌

第 1-7 条, 共 7 条.
 1. 0445感谢耶稣

  0445感谢耶稣,基督,圣经,赞美诗,诗歌,
    -  上传: luyou  -  播放时长: 01:34  -  音轨数量: 8
 2. 340.若不是圣灵的引导

  340.若不是圣灵的引导基督,圣经,赞美诗,诗歌,
    -  上传: luyou  -  播放时长: 01:04  -  音轨数量: 17
 3. 0210仍得救恩之乐

  基督,圣经,赞美诗,诗歌,
    -  上传: luyou  -  播放时长: 02:58  -  音轨数量: 8
 4. 0109天堂歌声

  基督,圣经,赞美诗,诗歌,
    -  上传: luyou  -  播放时长: 02:35  -  音轨数量: 8
 5. 0078b欢乐无穷尽

  基督,圣经,赞美诗,诗歌,
    -  上传: luyou  -  播放时长: 01:28  -  音轨数量: 8
 6. 0033向主高唱

  0033向主高唱
    -  上传: luyou  -  播放时长: 02:02  -  音轨数量: 8
 7. 11篇

  诗篇 经文诗歌
    -  上传: luyou  -  播放时长: 02:19  -  音轨数量: 8