MIDI标签: 张国荣

第 1-20 条, 共 58 条.
 1. 沉默是金

  沉默是金-张国荣
    -  上传: Happy_59180  -  播放时长: 03:47  -  音轨数量: 1
 2. 倩女幽魂-路随人茫茫

  《倩女幽魂》电影原声
    -  上传: caixuchao  -  播放时长: 03:26  -  音轨数量: 1
 3. 有谁共呜

  张国荣的有谁共呜
    -  上传: xul  -  播放时长: 02:15  -  音轨数量: 1
 4. 今生今世+鼓


    -  上传: 星空下灯  -  播放时长: 02:09:02  -  音轨数量: 16
 5. 共同度过-张国荣


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 02:49  -  音轨数量: 10
 6. 今生今世

  今生今世
    -  上传: kohetkoh  -  播放时长: 01:54  -  音轨数量: 10
 7. 左右手{张国荣}


    -  上传: 小菜一碟  -  播放时长: 00:35  -  音轨数量: 1
 8. 倩女幽魂


    -  上传: yuyulaw  -  播放时长: 01:18  -  音轨数量: 1

 9.   -  上传: ET哥哥爱地球  -  播放时长: 05:25  -  音轨数量: 20
 10. 不怕寂寞

  张国荣的不怕寂寞
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:28  -  音轨数量: 12
 11. 痴心的我

  张国荣的痴心的我
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:18  -  音轨数量: 12
 12. 七色的爱

  张国荣的七色的爱
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:14  -  音轨数量: 10
 13. 少女心事

  张国荣的少女心事
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:26  -  音轨数量: 12
 14. 雨中的浪漫

  张国荣的雨中的浪漫
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:20  -  音轨数量: 12
 15. 心中情

  张国荣的心中情
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:00  -  音轨数量: 8
 16. 我愿意

  张国荣的我愿意
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:33  -  音轨数量: 12
 17. 甜蜜的禁果

  张国荣的甜蜜的禁果
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:13  -  音轨数量: 11
 18. 第一次

  张国荣的第一次
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:29  -  音轨数量: 10
 19. 不羁的风

  张国荣的不羁的风
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:27  -  音轨数量: 9
 20. 千娇百媚

  张国荣的千娇百媚
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 01:07  -  音轨数量: 1