MIDI标签: 邓丽君

第 1-20 条, 共 107 条.
 1. 月亮代表我的心~邓丽君


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 02:03  -  音轨数量: 10
 2. 北国之春

  重发,原来的有点问题
    -  上传: marrowly  -  播放时长: 04:05  -  音轨数量: 13
 3. 假如我是真的

  流行自制高质量MIDI
    -  上传: piratelan  -  播放时长: 03:33  -  音轨数量: 37
 4. 电子琴音乐 南海姑娘-邓丽君


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 00:22  -  音轨数量: 1
 5. 我只在乎你-邓丽君

  【建议使用S-YXG50播放】
    -  上传: marrowly  -  播放时长: 04:14  -  音轨数量: 16
 6. 我只在乎你


    -  上传: kolodsm  -  播放时长: 03:18  -  音轨数量: 7
 7. 月亮代表我的心-邓丽君


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 02:06  -  音轨数量: 1
 8. 小城故事-邓丽君


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 03:37  -  音轨数量: 10
 9. 美酒加咖啡-邓丽君


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 01:58  -  音轨数量: 3
 10. 南海姑娘--邓丽君(完整版)


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 04:45  -  音轨数量: 10
 11. 又见炊烟--邓丽君(完整版)


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 02:54  -  音轨数量: 10
 12. 漫步人生路

  漫步人生路乐队版
    -  上传: drzzm  -  播放时长: 03:44  -  音轨数量: 7
 13. 我只在乎你(不一样版本)


    -  上传: kinman  -  播放时长: 04:01  -  音轨数量: 16
 14. 邓丽君合集


    -  上传: 王大仙ppp  -  播放时长: 00:16  -  音轨数量: 2
 15. 我要对你说


    -  上传: 落幕  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 13
 16. 海韵+甜蜜蜜

  庄奴填词
    -  上传: 追捕  -  播放时长: 06:12  -  音轨数量: 1
 17. 襟裳岬-邓丽君

  襟裳岬-邓丽君
    -  上传: Woaimidi-yiny  -  播放时长: 02:44  -  音轨数量: 1
 18. 快乐的出帆-邓丽君

  快乐的出帆-邓丽君
    -  上传: Woaimidi-yiny  -  播放时长: 03:35  -  音轨数量: 1
 19. 夜上海

  1234
    -  上传: Pingu91  -  播放时长: 01:07  -  音轨数量: 1
 20. 夜上海

  经典歌曲
    -  上传: Pingu91  -  播放时长: 00:46  -  音轨数量: 1