MIDI标签: Kiss the rain

第 1-2 条, 共 2 条.
  1. Kiss the rain(雨的印记)

    雨的印记原名Kiss The Rain,这首曲子出自韩国最擅长描绘爱情的音乐家李闰珉(YIRUMA)之手,写这首歌的时候,是在一个星星满天的夜晚,忽然间一场雨,让YIRUMA有感而发写下Kiss The Rain这首曲子。
      -  上传: 玛卡巴卡酱  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 1
  2. Kiss the rain


      -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 02:49  -  音轨数量: 11