MIDI标签: 追光者

第 1-5 条, 共 5 条.
 1. 追光者(单音轨调教用)

  网上抄的谱,对着原曲听了一下没有什么问题,如果bpm不对请调至72
    -  上传: LOVETY  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 3
 2. sesult


    -  上传: rusi  -  播放时长: 02:50  -  音轨数量: 2
 3. 追光者-吉他钢琴合奏

  改了一版,修改了一些乐理上的不足和部分音色~~
    -  上传: 方程很方  -  播放时长: 02:54  -  音轨数量: 5
 4. 追光者

  网上有很多追光者的版本,自己做了一版,修复了一些小问题,部分音调为了契合主旋律做了一些修改,希望大家喜欢
    -  上传: 方程很方  -  播放时长: 02:54  -  音轨数量: 4
 5. 追光者

  世世代代
    -  上传: 野板栗  -  播放时长: 03:51  -  音轨数量: 12