MIDI标签: 诡异

第 1-4 条, 共 4 条.
 1. moonflower—柯赛特的肖像bgm插入曲(总谱)

  暂无简介
    -  上传: Rainy321  -  播放时长: 03:04  -  音轨数量: 7
 2. 十只兔子

  挺诡异的曲子 想知道歌词的自己搜 这个是伴奏,纯自己扒的 希望喜欢
    -  上传: sans.....  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 3
 3. 诡异的歌

  这是一首诡异又好听的曲子.请把音量开大,以能听清开头为主~~~~建议不要使用耳机.可以用来坑人~~~你先听一遍再说~~~~~~呵呵~~
    -  上传: ABCDTNT  -  播放时长: 00:26  -  音轨数量: 7
 4. The x files(开头)

  诡异音乐,不喜勿喷
    -  上传: Notname  -  播放时长: 01:15  -  音轨数量: 14