MIDI标签: 范玮琪

第 1-20 条, 共 37 条.
 1. 一个像夏天一个像秋天-范玮琪


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 02:41  -  音轨数量: 3
 2. 那些花儿


    -  上传: sxm  -  播放时长: 04:45  -  音轨数量: 3
 3. 那些花儿


    -  上传: 忧伤漫过星星夜  -  播放时长: 00:40  -  音轨数量: 2
 4. 范玮琪 - 那些花儿

  《那些花儿》,是中国内地男歌手朴树演唱的一首歌曲,朴树亲自作词作曲,收录于朴树1999年发行的首张个人专辑《我去2000年》中,同时也是2002年电影《那时花开》的片尾曲。 2003年5月中国台湾流行音乐女歌手范玮琪对这首歌重
    -  上传: abcd8873277  -  播放时长: 05:33  -  音轨数量: 15
 5. 一个像夏天一个像秋天

  一个像夏天一个像秋天,用钢琴扒出来的谱子
    -  上传: 消音器  -  播放时长: 04:02  -  音轨数量: 7
 6. 那些花儿


    -  上传: 阿修非  -  播放时长: 04:45  -  音轨数量: 3
 7. I think I国语版

  范玮琪的I think I国语版
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 01:03  -  音轨数量: 15
 8. 没那么爱他

  范玮琪的没那么爱他
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:32  -  音轨数量: 1
 9. cold

  范玮琪的cold
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:30  -  音轨数量: 1
 10. 如果我有一支天使棒

  范玮琪的如果我有一支天使棒
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:33  -  音轨数量: 1
 11. 一比一

  范玮琪的一比一
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:36  -  音轨数量: 1
 12. 就是你

  范玮琪的就是你
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:55  -  音轨数量: 1
 13. 最初的梦想

  范玮琪的最初的梦想
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 06:14  -  音轨数量: 1
 14. 我的爱

  范玮琪的我的爱
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 00:32  -  音轨数量: 10
 15. 每天的每天

  范玮琪的每天的每天
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:41  -  音轨数量: 10
 16. 对的人

  范玮琪的对的人
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:34  -  音轨数量: 10
 17. 拜拜

  范玮琪的拜拜
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:34  -  音轨数量: 10
 18. 《又见桔花香》我们之间的故事

  范玮琪的《又见桔花香》我们之间的故事
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:00  -  音轨数量: 1
 19. 想太多

  范玮琪的想太多
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:51  -  音轨数量: 1
 20. 到不了

  范玮琪的到不了
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:49  -  音轨数量: 12