MIDI标签: 王心凌

第 1-20 条, 共 36 条.
 1. 月光-王心凌

  钢琴,王心凌,月光
    -  上传: lwd1681  -  播放时长: 04:08  -  音轨数量: 1
 2. 月光


    -  上传: kinman  -  播放时长: 03:55  -  音轨数量: 17
 3. 梦的光点

  含有转音部分,用于VOCALOID,UTAU
    -  上传: 陌上  -  播放时长: 03:31  -  音轨数量: 7
 4. 爱你


    -  上传: kinman  -  播放时长: 03:37  -  音轨数量: 17
 5. Honey - 王心凌(原版)

  本MIDI文件乃按照原版《Honey》完整复刻制作,原汁原味还原原版。喜欢的朋友请尽情拿走。
    -  上传: abcd8873277  -  播放时长: 03:32  -  音轨数量: 16
 6. 月光


    -  上传: 追捕  -  播放时长: 03:55  -  音轨数量: 1
 7. 彩虹的微笑

  王心凌-彩虹的微笑
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 02:21  -  音轨数量: 1
 8. 爱你

  王心凌-爱你
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 03:29  -  音轨数量: 14
 9. 那年夏天宁静的海

  那年夏天宁静的海 MIDI
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 03:40  -  音轨数量: 3
 10. 想和你

  王心凌的想和你
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:23  -  音轨数量: 11
 11. 我会好好的

  王心凌的我会好好的
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 00:26  -  音轨数量: 11
 12. 睫毛弯弯

  王心凌的睫毛弯弯
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:21  -  音轨数量: 12
 13. 当你

  王心凌的当你
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:32  -  音轨数量: 1
 14. baby baby tell me

  王心凌的baby baby tell me
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:21  -  音轨数量: 1
 15. 羽毛

  王心凌的羽毛
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:31  -  音轨数量: 1
 16. DA DA DA

  王心凌的DA DA DA
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:25  -  音轨数量: 1
 17. 爱的滑翔翼

  王心凌的爱的滑翔翼
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:46  -  音轨数量: 1
 18. 木马屠城记

  王心凌的木马屠城记
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:48  -  音轨数量: 1
 19. 青春考卷

  王心凌的青春考卷
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:01  -  音轨数量: 1
 20. 往幸福出发吧

  王心凌的往幸福出发吧
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:49  -  音轨数量: 1