MIDI标签: 游鸿明

第 1-20 条, 共 38 条.
 1. 恋上一个人


    -  上传: 自由乐章  -  播放时长: 04:03  -  音轨数量: 15
 2. 当刺猬爱上玫瑰

  游鸿明的当刺猬爱上玫瑰
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:29  -  音轨数量: 12
 3. 诗人的眼泪

  游鸿明的诗人的眼泪
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 00:20  -  音轨数量: 1
 4. 白色恋人

  游鸿明的白色恋人
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:38  -  音轨数量: 1
 5. 爱一回伤一回

  游鸿明的爱一回伤一回
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:43  -  音轨数量: 8
 6. 喜欢原谅别人

  游鸿明的喜欢原谅别人
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 01:15  -  音轨数量: 10
 7. 一天一万年

  游鸿明的一天一万年
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:56  -  音轨数量: 9
 8. 孤单的候鸟

  游鸿明的孤单的候鸟
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:25  -  音轨数量: 1
 9. 十三楼的新鞋

  游鸿明的十三楼的新鞋
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:27  -  音轨数量: 10
 10. 恋人的直觉

  游鸿明的恋人的直觉
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:32  -  音轨数量: 9
 11. 第一千个昼夜

  游鸿明的第一千个昼夜
    -  上传: Fanbin  -  播放时长: 00:29  -  音轨数量: 9
 12. 自尊

  游鸿明的自尊
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:37  -  音轨数量: 1
 13. 只是那个人

  游鸿明的只是那个人
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:30  -  音轨数量: 1
 14. 寻你

  游鸿明的寻你
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:48  -  音轨数量: 1
 15. 五月的雪

  游鸿明的五月的雪
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 02:12  -  音轨数量: 1
 16. 我爱了另外一个人

  游鸿明的我爱了另外一个人
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:35  -  音轨数量: 1
 17. 受伤的小孩

  游鸿明的受伤的小孩
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 1
 18. 七月一号

  游鸿明的七月一号
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:34  -  音轨数量: 1
 19. 你连笑起来都不快乐

  游鸿明的你连笑起来都不快乐
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:30  -  音轨数量: 1
 20. 你懂不懂

  游鸿明的你懂不懂
    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:34  -  音轨数量: 1