MIDI标签: 孙燕姿

第 1-20 条, 共 83 条.
 1. 天黑黑

  第二段副歌加了鼓~
    -  上传: 嘟你嘟你嘟  -  播放时长: 03:25  -  音轨数量: 9
 2. 天黑黑伴奏

  天黑黑伴奏
    -  上传: Happy_23574  -  播放时长: 03:43  -  音轨数量: 2
 3. 遇见-孙燕姿

  单音轨主旋律
    -  上传: 南瓜花粉  -  播放时长: 03:14  -  音轨数量: 2
 4. 开始懂了


    -  上传: kinman  -  播放时长: 04:29  -  音轨数量: 12
 5. 孙燕姿-逆光

  单轨,用于旋律乐器写谱演奏或者调教用
    -  上传: pplovelypp  -  播放时长: 05:03  -  音轨数量: 4
 6. 孙燕姿 绿光 单轨 适合调教

  这个歌是我下个作品想要做的我在b站做视频 http://space.bilibili.com/17467266 喜欢得话大家可以关注我下 希望大家用我的谱子做视频能注明一下作者谢谢 作者ID:DS绝对小贱
    -  上传: DS绝对小贱  -  播放时长: 03:07  -  音轨数量: 2
 7. 第一天 孙燕姿

  孙燕姿 第一天 原版
    -  上传: jinmanshop  -  播放时长: 03:53  -  音轨数量: 1
 8. 开始懂了 - 孙燕姿(原版)

  本MIDI文件是《开始懂了》这首歌的最接近原版的MIDI文件,基本按照原版复刻制作,算是原汁原味还原原版(为什么说“算是”?因为受水平限制,对于原版中伴奏里的某些加了效果器的声音,本人无法搞清楚是什么声音和什么效果,所以也
    -  上传: abcd8873277  -  播放时长: 04:29  -  音轨数量: 10
 9. 天黑黑

  我很喜欢
    -  上传: 593261731  -  播放时长: 00:31  -  音轨数量: 3
 10. 遇见

  孙燕姿-遇见 (八音盒+合唱加钢琴演奏版)
    -  上传: kinman  -  播放时长: 03:24  -  音轨数量: 17
 11. 遇见

  完美的一版midi,超棒的感觉
    -  上传: 571101608  -  播放时长: 03:23  -  音轨数量: 9
 12. 遇见钢琴版


    -  上传: xieyiyang1  -  播放时长: 03:26  -  音轨数量: 3
 13. 眼泪成诗


    -  上传: ww68536790  -  播放时长: 03:43  -  音轨数量: 4
 14. 绿光


    -  上传: 零点陆一捌  -  播放时长: 03:20  -  音轨数量: 29
 15. 第一天


    -  上传: 零点陆一捌  -  播放时长: 03:52  -  音轨数量: 8
 16. 遇见


    -  上传: jimrun  -  播放时长: 00:47  -  音轨数量: 1
 17. 咕叽咕叽

  孙燕姿的咕叽咕叽
    -  上传: ACwanted  -  播放时长: 00:40  -  音轨数量: 1
 18. 第一天

  练手做的,大家来捧场哈!
    -  上传: qiukuilin  -  播放时长: 04:08  -  音轨数量: 1
 19. 眼泪成诗

  孙燕姿的眼泪成诗
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:27  -  音轨数量: 9
 20. 明天晴天

  孙燕姿的明天晴天
    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 00:45  -  音轨数量: 8