MIDI标签: 圣斗士

第 1-7 条, 共 7 条.
 1. 圣斗士

  XG格式的,用YAMAHA的音源听吧,效果绝赞
    -  上传: 小骞爱开源  -  播放时长: 03:38  -  音轨数量: 7
 2. 雅典娜

  圣斗士的雅典娜
    -  上传: Robot  -  播放时长: 02:43  -  音轨数量: 10
 3. 天马流星拳

  圣斗士的天马流星拳
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 01:16  -  音轨数量: 11
 4. 圣斗士神话

  圣斗士的圣斗士神话
    -  上传: goodong  -  播放时长: 01:31  -  音轨数量: 11
 5. 回忆悲伤

  圣斗士的回忆悲伤
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:26  -  音轨数量: 6
 6. 催命安灵曲

  圣斗士的催命安灵曲
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:14  -  音轨数量: 2
 7. 北极星希蒂

  圣斗士的北极星希蒂
    -  上传: Robot  -  播放时长: 02:54  -  音轨数量: 7