MIDI标签: 国歌

第 1-14 条, 共 14 条.
 1. 英国国歌

  英国国歌
    -  上传: 123321  -  播放时长: 00:29  -  音轨数量: 3
 2. 美国国歌

  美国的国歌
    -  上传: 123321  -  播放时长: 00:31  -  音轨数量: 3
 3. 东德国歌—从废墟中崛起

  可用于utau,vocaloid调教
    -  上传: 酷派炖土豆  -  播放时长: 00:41  -  音轨数量: 1
 4. 中华人民共和国国歌弹唱版

  中华人民共和国国歌弹唱版
    -  上传: xukejing  -  播放时长: 00:42  -  音轨数量: 4
 5. 西班牙国歌(皇家进行曲)

  有些黑乐谱风格。
    -  上传: 镰锤宪亚  -  播放时长: 00:32  -  音轨数量: 16
 6. 英国国歌

  虽然曲调简单,但是也很好听
    -  上传: 镰锤宪亚  -  播放时长: 00:48  -  音轨数量: 17
 7. 义勇军进行曲

  中华人民共和国国歌
    -  上传: PokeBox  -  播放时长: 01:30  -  音轨数量: 14
 8. 国歌


    -  上传: yuanshaoqing  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 1
 9. 中华人民共和国国歌(MIDI版)


    -  上传: zhangshuo5225  -  播放时长: 00:44  -  音轨数量: 1
 10. 中华人民共和国国歌 义勇军进行曲

  中华人民共和国国歌,义勇军进行曲
    -  上传: mouse147258369  -  播放时长: 00:48  -  音轨数量: 18
 11. 马赛曲

  非原创
    -  上传: ryoine  -  播放时长: 00:59  -  音轨数量: 3
 12. 清朝国歌-巩金瓯


    -  上传: 自扰庸人  -  播放时长: 00:50  -  音轨数量: 8
 13. 中华人民共和国国歌(义勇军进行曲)


    -  上传: 咕咚  -  播放时长: 00:40  -  音轨数量: 1
 14. 不屈的声音——伊拉克国歌


    -  上传: goodong  -  播放时长: 00:50  -  音轨数量: 3