MIDI标签: 千与千寻

第 1-12 条, 共 12 条.
 1. Always-With-Me千与千寻


    -  上传: qixiao19971013  -  播放时长: 01:12  -  音轨数量: 3
 2. 【千与千寻】锅炉虫

  千与千寻里锅炉爷爷那搬煤那些虫子的BGM
    -  上传: bin17hao  -  播放时长: 02:26  -  音轨数量: 3
 3. 千与千寻


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 01:11  -  音轨数量: 4
 4. 超好听-千与千寻-Always With Me-纯钢琴版本

  千与千寻结尾曲,纯钢琴版本。 搜索"超好听"获取更多好听音乐。 APE无损音频链接: https://pan.baidu.com/s/1miP1j3i 密码: k9zy 点此免积分下载
    -  上传: pzs1997  -  播放时长: 04:21  -  音轨数量: 7
 5. 超好听-One Summer·s Day-完美还原-转载

  半年前在网上淘到的,转载了一下。 音乐演奏的简直完美还原原声!佩服佩服!!!
    -  上传: pzs1997  -  播放时长: 03:13  -  音轨数量: 17
 6. 千与千寻


    -  上传: 罗淏天  -  播放时长: 06:44  -  音轨数量: 3
 7. 千与千寻-第六号车站

  千与千寻-第六号车站
    -  上传: 我为长者续一秒  -  播放时长: 03:44  -  音轨数量: 3
 8. 千与千寻

  千与千寻
    -  上传: lhw2134  -  播放时长: 02:20  -  音轨数量: 3
 9. 神隐少女

  千与千寻片尾曲 - 神隐少女(音乐盒版)
    -  上传: WayneNg  -  播放时长: 02:16  -  音轨数量: 5
 10. [千与千寻]与你同在(音乐盒版)

  [千与千寻]与你同在(音乐盒版)
    -  上传: bin17hao  -  播放时长: 02:03  -  音轨数量: 2
 11. 千与千寻

  初次制作,请多指教!
    -  上传: 枫叶0060  -  播放时长: 02:36  -  音轨数量: 9
 12. one summer's day


    -  上传: kandice  -  播放时长: 04:37  -  音轨数量: 3