MIDI标签: 前卫金属

第 1-3 条, 共 3 条.
 1. 2112 (Live)

  另一个版本的2112,改编自1977现场版,不完整,少了第三章《发现》的前半部分和第五章《梦》。
    -  上传: Rosine1194  -  播放时长: 13:58  -  音轨数量: 5
 2. Xanadu

  转自UG
    -  上传: Rosine1194  -  播放时长: 09:13  -  音轨数量: 14
 3. 2112

  改编自UG,经个人修改调整音色、音准等,全曲20分钟,是我听过的最完整最完美的一版2112的MIDI。
    -  上传: Rosine1194  -  播放时长: 18:34  -  音轨数量: 9