MIDI标签: 克劳恩皮丝

第 1-2 条, 共 2 条.
  1. 星条旗のピエロ(红魔乡风)

    克劳恩皮丝的主题曲 原曲转自http://nahanai.tumblr.com/music(现需翻墙) 看到了Bilibili上有个此曲的红魔乡风版本,想了想那里面可能会用到的乐器和调子,然后改出了这个版本,如有雷同,请不要找我(抱头跑)
      -  上传: 朱家辰  -  播放时长: 07:40  -  音轨数量: 16
  2. 星条旗のピエロ

    克劳恩皮丝的主题曲 原曲转自http://nahanai.tumblr.com/music(现需翻墙)
      -  上传: 朱家辰  -  播放时长: 07:33  -  音轨数量: 16