MIDI标签: 世界名曲

第 1-17 条, 共 17 条.
 1. 晨曲(早上起来听的曲子,神清气爽!)

  侵权删,格里格世界名曲,选自《皮尔·金特序曲》。
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 03:24  -  音轨数量: 1
 2. 丢失一分钱的愤怒

  世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 06:26  -  音轨数量: 6
 3. 维瓦尔第春

  皇冠丹麦曲奇配乐,世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 09:47  -  音轨数量: 3
 4. 水上音乐

  世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 03:16  -  音轨数量: 21
 5. 帕格尼尼魔鬼的笑声 慢速版

  帕格尼尼24首随想曲其中之一,世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 15:59  -  音轨数量: 9
 6. 梦幻曲

  世界名曲1
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 02:38  -  音轨数量: 3
 7. G大调小步舞曲

  世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 01:58  -  音轨数量: 3
 8. 野蜂飞舞

  世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 01:21  -  音轨数量: 2
 9. 西班牙斗牛士

  世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 01:54  -  音轨数量: 2
 10. 小夜曲

  世界名曲!
    -  上传: 20.3  -  播放时长: 03:00  -  音轨数量: 3
 11. Goliwog's Cakewalk


    -  上传: 小依依1981  -  播放时长: 02:54  -  音轨数量: 1
 12. 牧神的午後

  牧神的午后 《牧神的午后》是德彪西最早的不朽名作,这首前奏曲作于1892—1894年,1894年12月22日由古斯塔夫·多莱(Gustave Doret, 1866—1943)指挥首演。此曲为马拉美的同名诗而作,原计划还要写间奏曲、终曲,此曲完成后,因
    -  上传: 绝情的丘比特  -  播放时长: 10:00  -  音轨数量: 32
 13. 悲怆奏鸣曲第二乐章

  悲怆奏鸣曲第二乐章 如歌似的慢板,降A大调,2/4拍子。本乐章是极为优雅的慢板音乐,馨而虔敬,如同抒情的无词歌曲。本乐章的主题是人们非常熟悉的一段旋律, 它曾被现代轻音乐队改编为轻音乐曲,成为通俗音乐中的精品。
    -  上传: changingrian  -  播放时长: 05:52  -  音轨数量: 23
 14. 蓝色多瑙河


    -  上传: changingrian  -  播放时长: 06:57  -  音轨数量: 1
 15. 新世界交响曲


    -  上传: changingrian  -  播放时长: 02:47  -  音轨数量: 1
 16. 绿袖子


    -  上传: changingrian  -  播放时长: 03:00  -  音轨数量: 2
 17. 土耳其进行曲


    -  上传: changingrian  -  播放时长: 02:03  -  音轨数量: 13