Z³ota Pla¿a - Kolor (PL)

由 安庆磊 上传于 2024年4月3日

安庆磊

安庆磊 

XP 198

4年前 加入

得票
0

简介

欧美乡村音乐

《Z³ota Pla¿a - Kolor (PL)》 是一首电子乐风格的 MIDI 音乐,由合成主音8(贝司加主音)、合成贝斯1、磨弦声、无品贝斯、中音萨克斯、人声“嘟”音和弦乐合奏1等 23 种乐器合奏。

全曲长3分38秒,共10658个音符,存储为只有一个音轨的 TYPE 0 格式,单一曲速 125bpm。

MIDI 文件中标记的调式为 C 大调,标记的节拍为 4/4。

使用了弯音轮、通道音量控制、左右声道平衡、调制轮(颤音)等 MIDI 事件,以增强乐曲效果。

作者备注

Ten plik MIDI zostal napisany przez muzykow firmy MIDI-NET!!!
 Kopiowanie surowo zabronione!!!
 MIDI-NET s.c.
 ul. Mostowa 30
 61-854 Poznan
 tel./fax 061 8 526 526 
 tel. kom. 0 504 808 422
 www.utworki.pl
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Szanowni Panstwo!!!
         Dziekujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakupienie muzycznych
 plikow MIDI FILE w naszym serwisie www.utworki.pl
         Tym samym udzielili Panstwo poparcia nie tylko naszej firmie, ale
 rowniez artystom, autorom

歌词

*
Z£OTA PLA¯A
***
Kolor
+++++++++++
www.utworki.pl
sadowsky@utworki.pl
*****************
Ju¿ nie d³ugo przyjdzie dzieñ
Spe³ni siê mój z³oty sen
W plecak wezmê parê szmat U o o³
I pojadê sobie w œwiat
Gor¹ce s³oñce, usta gor¹ce
Gor¹ce serce
Uuuuu
Ju¿ za parê dni wyruszê w œwiat
Z³ota pla¿a mi siê marzy
Z³ote s³oñce O E O
Z³ota pla¿a mi siê marzy
Sen o z³otej pla¿y to jest to
Z³ota pla¿a mi siê marzy
Z³ote s³oñce O E O
Z³ota pla¿a mi siê marzy
Sen o z³otej pla¿y to jest

版权标记: Copyright © by MIDI-NET s.c., Wszelkie prawa zastrzezone!!! 2007
当前得分:

电子乐   

标准 MIDI 文件(SMF)属性

标准 MIDI 文件(SMF)属性

通道与乐器编配

共使用14个通道,10种乐器,13种打击乐器

 • 1
  合成贝斯1

  合成贝斯1

  1200个音符/和弦,平均音高 #A2

  乐器 ID: 38, 音轨: 0

  时间: 00:01 - 03:36

  音高: A1 - A3

 • 2
  无品贝斯

  无品贝斯

  437个音符/和弦,平均音高 #C2

  乐器 ID: 35, 音轨: 0

  时间: 00:02 - 03:36

  音高: A1 - G2

 • 3
  合成主音8(贝司加主音)

  合成主音8(贝司加主音)

  764个音符/和弦,平均音高 #A2

  乐器 ID: 87, 音轨: 0

  时间: 00:01 - 03:36

  音高: A1 - A3

 • 4
  中音萨克斯

  中音萨克斯

  318个音符/和弦,平均音高 #D4

  乐器 ID: 65, 音轨: 0

  时间: 00:00 - 03:20

  音高: B-1 - #C5

 • 5
  弦乐合奏1

  弦乐合奏1

  86个音符/和弦,平均音高 #C4

  乐器 ID: 48, 音轨: 0

  时间: 00:01 - 03:34

  音高: #F3 - A4

 • 6
  合成主音5(吉他)

  合成主音5(吉他)

  78个音符/和弦,平均音高 E4

  乐器 ID: 84, 音轨: 0

  时间: 00:34 - 02:48

  音高: C4 - G4

 • 7
  合成主音8(贝司加主音)

  合成主音8(贝司加主音)

  1776个音符/和弦,平均音高 #D5

  乐器 ID: 87, 音轨: 0

  时间: 00:01 - 03:35

  音高: #F3 - E6

 • 8
  合成主音5(吉他)

  合成主音5(吉他)

  78个音符/和弦,平均音高 E4

  乐器 ID: 84, 音轨: 0

  时间: 00:34 - 02:48

  音高: C4 - G4

 • 9
  弦乐合奏1

  弦乐合奏1

  119个音符/和弦,平均音高 G5

  乐器 ID: 48, 音轨: 0

  时间: 00:17 - 03:20

  音高: E4 - A6

 • 11
  人声“嘟”音

  人声“嘟”音

  237个音符/和弦,平均音高 F4

  乐器 ID: 53, 音轨: 0

  时间: 00:32 - 03:22

  音高: A2 - #C5

 • 12
  合成主音2(锯齿波)

  合成主音2(锯齿波)

  130个音符/和弦,平均音高 E5

  乐器 ID: 81, 音轨: 0

  时间: 00:01 - 03:36

  音高: D4 - A5

 • 13
  铜管组

  铜管组

  60个音符/和弦,平均音高 E5

  乐器 ID: 61, 音轨: 0

  时间: 00:08 - 03:36

  音高: D4 - A6

 • 14
  磨弦声

  磨弦声

  606个音符/和弦,平均音高 #G4

  乐器 ID: 120, 音轨: 0

  时间: 00:08 - 03:37

  音高: C2 - C7

 • 10

  打击乐器

  声学低音鼓 声学军鼓 拍手声 电子军鼓 哑音立镲 高音地嗵 低嗵 开音立镲 低音中嗵 高音中嗵 高嗵 锤击吊镲 2 响葫芦

音轨信息

共使用1个音轨,1个音轨有音符

# 名称 通道 乐器
0 Z³ota Pla¿a - Kolor (PL) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 合成贝斯1无品贝斯合成主音8(贝司加主音)中音萨克斯弦乐合奏1合成主音5(吉他)人声“嘟”音合成主音2(锯齿波)铜管组磨弦声 声学低音鼓声学军鼓拍手声电子军鼓哑音立镲高音地嗵低嗵开音立镲低音中嗵高音中嗵高嗵锤击吊镲 2响葫芦

相关 MIDI 音乐

安庆磊上传的还有 更多

当前得分

0.0
0 人已打分

评论

回复给 user
请登录后评论
评论规则