【Phigros】桜樹街道 - WAVEAT

由 洛小阎. 上传于 2022年1月6日

洛小阎.

洛小阎. 

XP 61

这里洛小阎/凉夜酱,现入驻midishow啦~ 可接订制MIDI,随缘更新~ QQ1796225605/粉丝群253926344

得票
1

简介

继续搬运自己的旧作qwq

粉色蓝色的嘤花飘落到判定线上,化身成一个个小姐(doge)

《【Phigros】桜樹街道 - WAVEAT》 是一首动漫/游戏音乐风格的 MIDI 音乐,由大钢琴、声学低音鼓、声学军鼓、拍手声和哑音立镲等 7 种乐器合奏。

全曲长2分57秒,共4011个音符,分为4个音轨,单一曲速 135bpm。

标记的节拍为 4/4。

使用了通道音量控制、音色库选择等 MIDI 事件。

作者备注

start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end
start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end
start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end start end
作曲: WAVEAT
当前得分:

动漫/游戏音乐    音游 Phigros

标准 MIDI 文件(SMF)属性

标准 MIDI 文件(SMF)属性

通道与乐器编配

共使用3个通道,1种乐器,6种打击乐器

 • 2
  大钢琴

  大钢琴

  865个音符/和弦,平均音高 G5

  乐器 ID: 0, 音轨: 1

  时间: 00:00 - 02:44

  音高: #A3 - #D7

 • 3
  大钢琴

  大钢琴

  581个音符/和弦,平均音高 #C3

  乐器 ID: 0, 音轨: 2

  时间: 00:00 - 02:44

  音高: F1 - D5

 • 10

  打击乐器

  声学低音鼓 声学军鼓 拍手声 哑音立镲 锤击吊镲 1 牛铃

音轨信息

共使用4个音轨,3个音轨有音符

# 名称 通道 乐器
1 2 大钢琴
2 3 大钢琴
3 10 声学低音鼓声学军鼓拍手声哑音立镲锤击吊镲 1牛铃

相关 MIDI 音乐

洛小阎.上传的还有 更多

当前得分

5.0
2 人已打分

评论

回复给 user
请登录后评论
评论规则

碱式碳酸铜
9天前 2#

针不戳


Happy_238883
Happy_238883 XP 139
10天前 1#

没想到樱树街道也有,而且好还原,感谢大佬分享~