Ngu hề thán

由 Happy_503158 上传于 2023年11月14日

Happy_503158

Happy_503158 

XP 28

24天前 加入

得票
0

简介

» Lyrics:
Chǔ héliú shā jǐ jù sàn
rì yuè cāngsāng jǐn biànhuàn
luànshì duōshǎo hóngyán huàn yīshēng chángtàn
shéi céngjùlù tàpòle qín guān
qiānlǐ bīnggē xuè rǎn
zhōngjiù yě bùguò shì fēng qīng yún dàn
chángqiāng cè mǎ píng tiānxià
cǐ fān juébié què wéinán
yīshēng yú xī yú xī lèiyǎn yǐ shānrán
yǔ jūn gòng yǐn zhè bēi zhōng lěngnuǎn
xīfēng chèyè huíyì chuī bùduàn
zuì lǐ tiǎodēng kàn jiàn qiè wǔ lánshān
gāixià yī qū líluàn chǔ gēshēng sìfāng
hánbēi cí jūn yǐn jiàn xuè luò níng hán shuāng
nán shě yīduàn guòwǎng yuán jǐn yòu héfáng
yǔ nǐ hún guī zhī chù biàn shì cāngmáng
chángqiāng cè mǎ píng tiānxià
cǐ fān juébié què wéinán
yīshēng yú xī yú xī lèiyǎn yǐ shānrán
yǔ jūn gòng yǐn zhè bēi zhōng lěngnuǎn
xīfēng chèyè huíyì chuī bùduàn
zuì lǐ tiǎodēng kàn jiàn qiè wǔ lánshān
gāixià yī qū líluàn chǔ gēshēng sìfāng
hánbēi cí jūn yǐn jiàn xuè luò níng hán shuāng
nán shě yīduàn guòwǎng yuán jǐn yòu héfáng
yǔ nǐ hún guī zhī chù biàn shì cāngmáng
hàn bīng dāojiàn fēnluàn zhéduànle yuèguāng
jiāng pàn zhīshēn gū zhōu yúshēng bù sīliang
nán shě yīduàn guòwǎng yuán jǐn yòu héfáng
yǔ nǐ láishēng gòng jì shāngāo shuǐ cháng

作曲: Văn nhân thính thư
当前得分:

民族音乐   

标准 MIDI 文件(SMF)属性

标准 MIDI 文件(SMF)属性

通道与乐器编配

共使用1个通道,1种乐器

 • 1
  大钢琴

  大钢琴

  10896个音符/和弦,平均音高 B4

  乐器 ID: 0, 音轨: 0

  时间: 00:00 - 03:22

  音高: #G0 - G7

音轨信息

共使用1个音轨,1个音轨有音符

# 名称 通道 乐器
0 1 大钢琴

相关 MIDI 音乐

Happy_503158上传的还有 更多

当前得分

0.0
0 人已打分

评论已关闭