〇【ilem】

  • 流派分类: 嘻哈/说唱音乐
  • 播放时长: 00:00
  • 音轨数量: 7
  • 文件大小: 3.99 KB
  • 当前得分: 49/5=9.8

vtylz-〇【ilem】

Get Windows Media Player (Plugin)!
网页播放暂关,请通过"自定义下载"免积分试听
vtylz
vtylz 上传于 2018-08-03 09:39
积分: 142
MIDI 文件音轨信息:
 名称通道音色音量音符其他信息
0 -- -- -- -- 0
--
1 -- -- -- -- 0
--
2 Kick 1 大钢琴 100 0
--
3 Clap 2 大钢琴 100 0
--
4 Hat 3 大钢琴 100 0
--
.....................
5 Snare 4 大钢琴 100 0
--
6 FL Keys 5 大钢琴 100 375
--
« 展开 »
我也要写评论评论

写评论:
  • Guest
    Guest:

vtylz上传的还有
你可能还会喜欢的