Lemon-米津玄師

  • 流派分类: 影视音乐
  • 播放时长: 04:33
  • 音轨数量: 2
  • 文件大小: 12.46 KB
  • 当前得分: 3711/393=9.44

z5692023g-Lemon-米津玄師

Get Windows Media Player (Plugin)!
没有声音? 切换为QuickTime 试试
z5692023g
z5692023g 上传于 2018-05-09 19:58
积分: 19
MIDI 文件音轨信息:
 名称通道音色音量音符其他信息
0 -- 1 大钢琴 109 1135
--
1 -- 1 -- -- 792
--
« 展开 »
我也要写评论评论

写评论:
  • Guest
    Guest:

z5692023g上传的还有
你可能还会喜欢的