MIDI标签: 张震岳

第 1-19 条, 共 19 条.
 1. 爱我别走


    -  上传: 831乐队  -  播放时长: 04:49  -  音轨数量: 1
 2. 爱的初体验

  这个是张震岳的歌曲
    -  上传: jinmanshop  -  播放时长: 03:14  -  音轨数量: 5
 3. 爱我别走


    -  上传: kinman  -  播放时长: 06:11  -  音轨数量: 14
 4. 思念是一种病


    -  上传: 皇后与梦想  -  播放时长: 02:52  -  音轨数量: 17
 5. 思念是一种病_张震岳(四人团谱)

  我又回来了 抱歉各位 由于最近电脑有些问题 所以延迟了我的承诺。。。 现在终于弄好了。。。 有一位会员 等了这个乐谱好久了。。。 对不起。。。。。 希望你们会喜欢!
    -  上传: aoqing753  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 8
 6. 爱之初体验

  摇滚
    -  上传: 梁少文  -  播放时长: 01:49  -  音轨数量: 7
 7. 爱我别走_完整团谱

  爱我别走 这首歌也是本人的热曲! 同样是为了乐团所制的!
    -  上传: aoqing753  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 10
 8. 自由_张震岳(乐团简单版总谱)

  大家好!我是来自马来西亚的 我一直都很喜欢张震岳的歌 尤其是这首歌-自由 我也有一个乐团 我本来想找份乐谱给我乐团用 可是我网上找到的这首歌只是简短版 所以我重作了这首歌 希望可以帮到大家 再过不久我就会再上传
    -  上传: aoqing753  -  播放时长: 00:00  -  音轨数量: 8
 9. 张震岳 - 爱之初体验(完整版)


    -  上传: pzhzshun  -  播放时长: 03:59  -  音轨数量: 8
 10. 我会想念你

  张震岳的我会想念你
    -  上传: Robot  -  播放时长: 00:41  -  音轨数量: 11
 11. 再见(超长版)

  张震岳的再见(超长版)
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:12  -  音轨数量: 10
 12. 自由

  张震岳的自由
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 01:26  -  音轨数量: 1
 13. 一开始就没退路

  张震岳的一开始就没退路
    -  上传: goodong  -  播放时长: 01:06  -  音轨数量: 6
 14. 干妹妹

  张震岳的干妹妹
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:12  -  音轨数量: 9
 15. 分手吧

  张震岳的分手吧
    -  上传: Robot  -  播放时长: 01:06  -  音轨数量: 7
 16. 爱的初体验 ( 摇滚版)

  张震岳的爱的初体验 ( 摇滚版)
    -  上传: goodong  -  播放时长: 01:49  -  音轨数量: 6
 17. 想太多

  张震岳的想太多
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:35  -  音轨数量: 10
 18. 爱之初体验(超长版)

  张震岳的爱之初体验(超长版)
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 01:49  -  音轨数量: 6
 19. 爱我别走

  张震岳的爱我别走
    -  上传: 蛤蟆  -  播放时长: 00:45  -  音轨数量: 1