MIDI标签: 旋律

第 1-16 条, 共 16 条.
 1. 练习曲20190721a

  原创旋律素材练习曲
    -  上传: raymondlou31  -  播放时长: 00:19  -  音轨数量: 1
 2. (ACG)圣斗士星矢-宙斯的主旋律(钢琴)

  圣斗士星矢-宙斯的主旋律,钢琴版。
    -  上传: qwer12  -  播放时长: 01:19  -  音轨数量: 3
 3. 从前慢


    -  上传: 741182157  -  播放时长: 02:43  -  音轨数量: 3
 4. 昨夜霜冷

  作业霜冷
    -  上传: ilyapricot  -  播放时长: 04:39  -  音轨数量: 2
 5. ZIAS


    -  上传: 阿波波  -  播放时长: 03:20  -  音轨数量: 8
 6. [最终幻想]经典旋律

  [最终幻想]经典旋律
    -  上传: bin17hao  -  播放时长: 00:48  -  音轨数量: 2
 7. arabic and egypt midi 010


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 07:45  -  音轨数量: 1
 8. arabic and egypt midi 09


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 02:24  -  音轨数量: 1
 9. arabic and egypt midi 08


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 01:34  -  音轨数量: 17
 10. arabic and egypt midi 07


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 01:25  -  音轨数量: 1
 11. arabic and egypt midi 06


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 01:20  -  音轨数量: 17
 12. arabic and egypt midi 05


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 03:18  -  音轨数量: 1
 13. arabic and egypt midi 04


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 07:33  -  音轨数量: 1
 14. arabic and egypt midi 03


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 05:39  -  音轨数量: 10
 15. arabic and egypt midi 02


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 04:34  -  音轨数量: 12
 16. arabic and egypt midi 01


    -  上传: clmusic27  -  播放时长: 03:36  -  音轨数量: 1