MIDI音乐专题打包下载

军/团/队/歌、进行曲MIDI

 

[中国人民解放军军歌] [军队进行曲] [巡逻兵进行曲] [娘子军进行曲]

[凯旋进行曲] [大刀进行曲] [野战炮兵进行曲] [检阅进行曲]

[运动员进行曲] [欢迎进行曲] [共青团团歌] [少先队队歌] [军歌联唱]

 

打包下载 (13首 ZIP格式 135K)

>> 返回MIDI秀首页 <<

经典声乐 | 经典钢琴 | 经典童歌 | 礼仪歌曲


Copyright © MidiShow.net