xiang shui you du MIDI Music

设置


lyve0310
lyve0310
XP 38
上传于5 days ago

Chinese song


音轨信息

# 名称 通道 音色 音量 音符 其他信息
0 -- 5 合成弦乐1 100 12262
标记:G#Maj7 \ WO \ YE \ REF \ NI SHENG \ NI SHENG \ INT \ YE \ REF \ NI SHENG \ NI SHENG

标准 MIDI 文件(SMF)属性

MIDI file info
GM1
音色标准
MIDI TYPE 0 文件格式
79.94 KB 文件大小
04:58 播放时长
1 音轨数量
xiang shui you du.mid 文件名

当前得分

0.0
0 人已打分

评论

回复 user
请登录后评论

还没有评论,快抢沙发吧!