mua dong khong lanh MIDI Music

设置


buivanban
buivanban
XP 21
上传于17 days ago

mua dong khong lanh - sang tac nguyen van chung - trinh bay akira phan

作曲: nguyen van chung
授权协议: CC0/公共领域/自由使用

MIDI 文件元信息

  • Copyright ゥ 2006 by

音轨信息

# 名称 通道 音色 音量 音符 其他信息
0 -- -- -- -- 0
--
1 -- 1 电颤琴 127 80
--
2 -- 2 练习音钢琴 118 85
--
3 -- 3 指拨电贝司 -- 27
--
4 -- 10 -- -- 142
--

标准 MIDI 文件(SMF)属性

MIDI file info
GM1
音色标准
MIDI TYPE 1 文件格式
2.52 KB 文件大小
00:40 播放时长
5 音轨数量
mua dong khong lanh.mid 文件名

当前得分

0.0
0 人已打分

评论

回复 user
请登录后评论

likeU999
likeU999 XP 93
16 days ago 2#

很不错的作品呢


likeU999
likeU999 XP 93
16 days ago 1#

很不错呢


相关 MIDI 音乐